Hřbitovní služby


Správa a evidence hrobových míst

  • uzavírání, prodlužování a rušení Smluv o nájmu hrobového místa
  • evidence plateb za pronájem hrobových míst
  • ukládání a evidence ostatků zesnulých

Zprostředkování kamenických prací

  • zhotovení pomníků a hrobového příslušenství
  • opravy a broušení pomníků
  • připsání nových jmen na pomníky (vytesané do kamene i vyleptané do skleněných desek)

Vsypy ostatků zesnulých


Nemáte zájem o klasické hrobové místo? Řešením je uložení ostatků na vsypové loučce:
  • Každoročně v měsíci říjnu pořádáme pietní obřad „Vsypy s účastí pozůstalých“, kdy je popel zesnulého přesypán z urny do jamky na vsypové loučce. Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou a proslovem řečníka za přítomnosti nejbližších příbuzných.
  • Druhou variantou jsou „Vsypy bez účasti pozůstalých“. V tomto případě je postup technicky stejný, ale bez hudby, řečníka a bez příbuzných.
Nonstop služba (pro převozy a náhlá úmrtí)