Informace pro pozůstalé – co je dobré vědět


Dojde-li k úmrtí doma

 • volejte lékaře a řiďte se jeho pokyny
 • přivolejte pohřební službu (pokud ji nezavolal lékař) - kontakt
 • navštivte kancelář pohřební služby

Pokud došlo k úmrtí v nemocnici

 • navštivte kancelář pohřební služby

Co budete potřebovat k vyřízení pohřbu

 • občanský průkaz objednavatele obřadu
 • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
 • šaty, které jste si vybrali pro zesnulého k obřadu (spodní prádlo, ponožky/punčochy, boty, důstojný svrchní oděv)
 • doporučujeme se před návštěvou u nás objednat na telefonním čísle 499423685

Jak probíhá sjednání smutečního rozloučení

 • společně s Vámi vyplníme objednávkový list
 • pomůžeme Vám sestavit smuteční oznámení (tisk na počkání)
 • domluvíme se na Vašich specifických přáních a požadavcích
 • poskytneme Vám užitečné informace v souvislosti s úmrtím (vyzvednutí a uložení urny, nárok na pohřebné a pracovní volno, úmrtní list, vdovský důchod, notář apod.)
 • vyberete si:
  • rakev
  • místo a čas konání obřadu
  • způsob pohřbení -zde-
  • květinovou výzdobu -zde-
  • hudbu

Nabízíme také možnost sjednání smutečního rozloučení přímo ve Vašem rodinném prostředí včetně doručení úmrtního oznámení zdarma.Poznámka

 • smuteční oznámení - můžete využít naši nabídku nebo si přinést vlastní verše, obrázky nebo fotografie
 • květinová výzdoba - můžete objednat u nás nebo si ji zajistit sami
 • hudba- reprodukovaná – máme širokou nabídku country, vážné, moderní i lidové hudby, můžete si však přinést i vlastní
 • smuteční řeč - sestaví podle Vašeho přání náš profesionální řečník (můžete nám ji předat již Vámi sepsanou) nebo si smuteční řeč domluvíte s knězem Vaší církve
Nonstop služba (pro převozy a náhlá úmrtí)
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz